Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku. Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.

V okviru podaljšanega bivanja se izvajajo naslednje dejavnosti:

  • sprostitvena dejavnost (SD)
  • kosilo (KO)
  • samostojno učenje (SU)
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa (UPČ)

Urnik dejavnosti podaljšanega bivanja

URA DEJAVNOSTI
1. ura (12.00 - 12.50) SD sprostitvena dejavnost
2. ura (12.50 - 13.40) KO kosilo
3. ura (13.40 - 14.30) SU samostojno učenje
4. ura (14.30 - 15.20) UPČ ustvarjalno preživljanje prostega časa
5. ura (15.20 - 16.10) SD sprostitvena dejavnost

Časovna razporeditev dejavnosti v urniku je okvirna. Zaradi narave dela in specifičnosti OPB-ja se po potrebi spreminja oz. prilagaja potrebam učencev.

Pravila v oddelkih podaljšanega bivanja

V času podaljšanega bivanja velja isti hišni red kot za učence in učitelje pri rednem pouku.

Po končanem pouku se učenci vključijo v podaljšano bivanje po oddelkih.

Za vsak odhod iz učilnice (npr. WC) se mora otrok javiti učitelju.

Ob odhodu učenec sam pospravi svoje šolske stvari in stvari, ki jih je uporabljal pri različnih dejavnostih, uredi svoj delovni prostor pri mizi.

V garderobi uredi svoj prostor (pospravi copate, vzame oblačila …).

V podaljšanem bivanju potekajo obogatitvene in interesne dejavnosti.

Kadar učitelji PB-ja zapustijo svoj oddelek z učenci (npr. obisk računalniške učilnice, telovadnice, knjižnice), o tem obvestijo starše s pisnim obvestilom na vratih razreda.

O vseh morebitnih spremembah poteka obogatitvenih dejavnosti obvestimo starše s pisnim obvestilom na oglasni deski.

Odhod učencev iz OPB-ja je možen le z vnaprej dogovorjenim spremstvom oz. če učenec hodi sam, izključno ob dogovorjeni uri, navedeni na prijavnem listu. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole učitelj dovoli spremembo odhoda le s pisnim dovoljenjem staršev.

Ob prevzemu otroka počakate pred razredom, da lahko otrok v miru pospravi svoje stvari in potrebno zloži v torbo. V kolikor je vaš otrok vključen v katero izmed obogatitvenih dejavnosti, ga do zaključka le-te počakate v avli šole.

Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.

OPB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato je odgovornost staršev, da vsak dan z otrokom pregledajo nalogo.

Starši otrok, ki so v podaljšanem bivanju, lahko opravijo govorilne ure z učiteljem v sklopu rednih govorilnih ur ali vsak teden v dopoldanskem času po urniku učitelja. Podatki so objavljeni na šolski spletni strani.

Prilagodi izgled strani
Na naši strani uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.