Knjižničarka

Jasna Bačani

+386 (0)2 654-42-07
jasna.bacani@guest.arnes.si

Urnik izposoje

 • Pesnica: v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 7.00 do 15.00, v torek od 11.00 do 15.00.
 • Pernica: v petek od 7.00 do 10.00.
 • Knjižnica je zaprta, kadar v njej poteka pouk ali kadar knjižničarka izvaja pouk v razredu.

Knjižnični red

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

 • Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.
 • Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.
 • Izkaznica ni prenosljiva.

ROK IZPOSOJE

 • Uporabniki si lahko knjige (poučne in leposlovne) izposodijo za 14 dni.
 • Rok izposoje si lahko podaljšajo za 14 dni ali več, če po izposojeni knjigi nihče ne povprašuje.

ČITALNIŠKO GRADIVO

 • Čitalniško gradivo (enciklopedije, leksikoni, atlasi, slovarji in nekateri priročniki) lahko uporabniki uporabljajo le v čitalnici. Na dom si ga lahko izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek.

SERIJSKE PUBLIKACIJE

 • Serijskih publikacij ne izposojamo na dom, učenci jih lahko berejo v čitalnici.

NEKNJIŽNO GRADIVO (CD-ji in DVD-ji)

 • CD-ji in DVD-ji se načeloma izposojajo le v učilnice za uporabo pri pouku.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

 • Medknjižnična izposoja je možna z vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

 • S knjižničnim gradivo je potrebno skrbno ravnati.
 • Če je gradivo poškodovano ali izgubljeno, ga je potrebno nadomestiti z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.
 • Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

UPORABA RAČUNALNIKA

 • Za potrebe učencev sta v knjižnici računalnika z dostopom do interneta.
 • Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva v katalogu knjižnic in šolsko delo.
 • Če na delo z računalnikom čaka več učencev, je uporaba računalnika omejena na 15 minut.
 • Ni dovoljena uporaba internetnih klepetalnic, igranje računalniških igric, obiskovanje spornih strani vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje, brisanje nameščenih programov, nameščanje programov.
 • S strojno opremo ravnamo previdno.
 • Knjižničarkina informacijsko komunikacijska oprema ni na voljo članom knjižnice.

OBNAŠANJE V KNJIŽNICI

 • Vstopamo obuti v copate, učenci pred pričetkom pouka pustite čevlje pred vhodom v knjižnico, v času pouka v garderobnih omarah.
 • Šolske torbe in oblačila odložite na garderobna stojala.
 • Vstopamo tiho in pozdravimo.
 • S knjižničnim gradivom ravnamo skrbno in odgovorno.
 • Pogovarjamo se tiho, ne motimo drugih učencev.
 • Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav ni dovoljena.
 • Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
 • Po knjižnici hodimo mirno in počasi.
 • Odpirate lahko le omare za periodiko (serijske publikacije).
 • Če knjižničnega reda ne upoštevate, se vam za ta dan odreče vstop v knjižnico.

Učbeniški sklad

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je za vse učence osnovne šole brezplačna , za učence 1., 2. in 3. razreda so brezplačni tudi delovni zvezki.

Na eni izmed spodnjih povezav lahko izberete ponudnika delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/2023. Ponudniki so se odločili, da ne bodo tiskali katalogov in naročilnic. Vso naročanje bo potekalo preko spleta ali osebno v trgovini. Na našo šolo so se obrnili štirje ponudniki.

Učenci si učbenike izposodijo prvi teden v šolski knjižnici, delovne zvezke (1., 2. in 3. razred) pa prejmejo prvi šolski dan v svoji učilnici.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti. Če vrnete poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubite, morate plačati odškodnino (ob koncu prvega leta uporabe učbenika poravnate nabavno ceno učbenika, ob koncu drugega leta uporabe učbenika dve tretjini nabavne cene učbenika in po tretjem letu uporabe učbenika eno tretjino cene učbenika).

Več o učbeniških skladih najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Bralna značka

 • Učenci od 1. do 5. razreda se o prebranih knjigah pogovarjate s svojimi učiteljicami, učenci od 6. do 9. razreda pa s knjižničarko.
 • Bralna značka se zaključi konec aprila.
 • Učenci si za branje izberete knjige primerne svoji starosti. Če ste pri izbiri knjig v dvomih, se posvetujte s knjižničarko ali z učiteljico.

Eko bralna značka

 • Za priznanje eko bralne značke učenci preberete najmanj 2 knjižni deli z ekološko vsebino.
 • Učenci od 1. do 5. razreda predstavite vsebino knjig svoji učiteljici, učenci 6. do 9. razreda pa knjižničarki.
 • Pri izbiri knjig se posvetujte s knjižničarko ali z učiteljico.
 • Branje za eko bralno značko se zaključi konec aprila.

Medgeneracijsko branje mladinskih del

Naša šola se bo tudi v tem šolskem letu pridružila projektu MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH DEL. Projekt omogoča Društvo Bralna značka Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, ki sodelujočim nekatere knjige tudi podari.

K sodelovanju vabimo učence 3. triletja, starše, stare starše, učitelje in ostale delavce šole. Osnovni cilj tega projekta je spodbujanje branja. Sodelujoči bomo izbrano knjigo prebrali in se o njej sproščeno pogovorili.

Prijave, ideje in vprašanja pošljite na elektronski naslov: jasna.bacani@guest.arnes.si

Dejavnosti, povezane z branjem

V petek, 27. 5. 2022, ob 17. uri, smo se začele zbirati in pripravljati na branje knjige Janje Vidmar STVOR. Noč  smo preživele v branju, druženju, ustvarjanju, pred spanjem pa smo si ogledale film Gremlini.

Naše druženje je prekinil »blisk in grom in dež in toča » … Naključje? Ne …Narava je pomagala pri popolnem doživetju branja grozljivke.

Zaspale smo pozno, ob odhodu pa si obljubile, da se v naslednjem šolskem letu ponovno družimo.

Knjižničarka Jasna Bačani in učiteljica Tatjana Dvoršak

Projekt je osnovalo Društvo Bralna značka Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo. Ti dvoji tudi prispevajo knjige iz svoje zaloge. Osrednja cilja projekta sta več branja oz. več bralcev in več medgeneracijskega povezovanja. Ob branju mladinskih knjig želimo povezati mlade bralce 3. triletja OŠ, srednješolce in odrasle bralce.

Na srečanju, izvedenem 20. 1. 2022, nas je družila knjiga Jaz sem Andrej, avtorja Vinka Möderndorferja. Knjiga je ponudila zelo dobro izhodišče za pogovor o odnosih v družini.

Projekt Rastem s knjigo – slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu so pripravili Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zveza splošnih knjižnic. Cilji tega projekta so učencem predstaviti pomen branja, splošno knjižnico, spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi in šolami, promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinskega leposlovja.

9. 11. 2021 smo obiskali Knjižnico Pesnica, enoto Mariborske knjižnice, tako kot običajno. Pričakala nas je knjižničarka in vodja Knjižnice Šentilj, Sabina Kotnik. Učencem je predstavila projekt, storitve Mariborske knjižnice (mCOBISS, Audibook …) in jih povabila k obisku splošnih knjižnic. Motivirala jih je za branje podarjene knjige pisatelja Vinka Möderndorferja, Jaz sem Andrej.

Obisk knjižnice je bil učencem všeč, z zanimanjem so sodelovali, predstavitev knjige jih je pritegnila.

Dan zlatih knjig

»Dobra knjiga je zlata knjiga,« je dejal znani slovenski pisatelj France Bevk. Zato 17. septembra, na dan njegovega rojstva in smrti,  praznujemo dan zlatih knjig.

Na ta dan se tudi začne branje za Bralno značko in Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS vsako leto poskrbi za obdaritev prvošolcev. Letos so podarili slikanico Ponikalnice pisatelja Miroslava Košute z ilustracijami Suzi Bricelj.

30. 9. 2021 se je naša šola odela v pižame. Obiskal nas je namreč Boštjan Gorenc – Pižama, ki zase pravi, da je »človek s črkami«, ker je vse, kar dela povezano s črkami. Je pisatelj, prevajalec, stand-up komik in »upokojen« raper. Rad se igra z besedami, išče in tvori nove besede, iz prašnih knjig povleče stare, že pozabljene besede. V jeziku išče sočnost, živost, brbotanje.

Izvedel je dva nastopa, za mlajše in za starejše učence. Drugošolci so ga pričakali z deklamacijo njegove pesmi Kaj vse se skriva očku v bradi, učence predmetne stopnje in gostujočega umetnika sta v uvodu pozdravila Čopka in Pilko, glavna junaka stripov Šnofijeva druščina.

Boštjan Gorenc Pižama se nam je predstavil v odgovorih na vprašanja učencev novinarskega krožka. Popeljal nas je v svet literature in spodbujal k branju na sodoben, iskriv, duhovit način. Zaključil je s povabilom v knjižnico. Svoje navdušenje nad knjigami in jezikom je uspešno razširil med mlade. V knjižnici so vse knjige, ki jih je predstavil, izposojene.

Ob 60. letnici Bralne značke smo se udeležili Spletnega festivala Bralne značke. Odvijal se je od 24. do 28. maja 2021. Na festivalu so se predstavili literarni ustvarjalci Janja Vidmar, Barbara Hanuš, Anja Štefan, Primož Suhodolčan, Gaja Kos, Peter Svetina, Andrej Rozman Roza; Boštjan Gorenc Pižama, Marko Kravos, Slavko Pregl in Tone Partljič. Naši učenci od 6. do 9. razreda so prisostvovali nastopu Boštjana Gorenca Pižame, ki je pod drobnogled vzel svoje stripe. 4. in 5. razred so prisluhnili navihanemu Primožu Suhodolčanu, učenci prvega triletja pa pesniškem virtuozu Andreju Rozmanu Rozi.

Mednarodni projekt izmenjave knjižnih kazal Bookmark Exchange Project organizira Mednarodna zveza šolskih knjižnic IASL. To leto smo sodelovali drugič.

Učenci od 1. do 5. razreda so z učiteljico Janjo Marolt Dvoršak izdelovali kazalke v času podaljšanega bivanja in si jih po klasični pošti izmenjali s portugalsko osnovno šolo iz Olivala (Escola Basica de Olival). Preko elektronske pošte smo si izmenjali kratko predstavitev  šole.  Učenci so tekom ustvarjanja spoznali partnersko šolo, njihovo deželo in sklepali nova prijateljstva.

Na 1. fotografiji kazala s Portugalske, na 2. fotografiji naša kazala:

Menjaj branje in sanje je UNESCO-v projekt. Cilji projekta so vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi, krepiti in učvrstiti povezovanje med posamezniki ter spoznanje, da nam knjige lahko podarjajo intimen čas samo zase.

K izmenjavi knjige s sošolcem/sošolko pri učni uri v šolski knjižnici smo povabili učence 3. in 4.  razreda. Doma so skupaj s starši izbrali knjigo in vanjo napisali posvetilo oziroma lepo misel. Učenci so si knjige izmenjali v mesecu aprilu, mesecu knjig, pri učni uri v šolski knjižnici.

Fotografija 3.a:

Mednarodni projekt povezuje slovenske in hrvaške osnovnošolske knjižnice. Cilji projekta so razvoj bralnih sposobnosti in veščin, promocija šolske knjižnice, razvoj različnih vrst pismenosti, promocija slovenske mladinske književnosti, jezika, zgodovine in kulture, spoznavanje hrvaške mladinske književnosti, jezika, zgodovine in kulture, bogatenje jezika in razvoj kritičnega mišljenja, usvajanje raziskovalnega dela in promocija evropske identitete.

Knjižničarji in učitelji učencem na glas beremo prevedeno otroško in mladinsko književnost sosednje države. Berejo tudi učenci, nakar poustvarjajo na podlagi lastnega doživetja prebranega.

Naša partnerska šola je OŠ Darda iz Darde, ki leži severno od Osijeka. Učenci te partnerske šole so brali v hrvaščino prevedeno Hči lune, avtorice Dese Muck, mi smo brali v slovenščino prevedeno knjigo Srečni dnevi, hrvaškega avtorja Mira Gavrana. V projektu so lani sodelovali učenci 7. razreda z učiteljicama slovenščine Gordano Rodinger in Tatjano Dvoršak. Letos smo projekt ob isti knjigi nadaljevali s šestošolci. Branje in ustvarjanje je potekalo na daljavo. Projekt smo zaključili z izmenjavo izdelkov in s predstavitvijo šole.

Prilagodi izgled strani
Na naši strani uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.